Nieuwsflits 2

Eerste kersenbloemen open

Na het koude voorjaar zijn de eerste kersenbomen gaan bloeien. Alhoewel de takken nog groene knoppen laten zien, zijn de eerste bloemen zichtbaar. Op de meeste plaatsen zijn de Gehoornde metselbijen net uitgelegd. De honingbijen en de hommels kunnen ongeveer aan het eind van de week geplaatst worden. De foto’s zijn van 20-04-2013.

       

In de uitlopende knoppen is van alles aan de hand. Er vind in een rap tempo celstrekking plaats in weefsels die in aanleg in de knop aanwezig zijn. Hiervoor is water nodig. Celstrekking gaat gepaard met de afname van ‘remmende’ stoffen als ethyleen en een toename van stimulerende stoffen zoals diverse groeiregulatoren (auxines). Deze auxines worden vanuit het jonge weefsel verder door de plant verspreid. 

Rosse metselbij op 19-04

De foto rechts is van het eerste mannetje dat dit jaar te zien was op één van de nestblokken. Het mannetje is afkomstig van een nest in de buurt. De eerste Gehoornde metselbijen zagen we dit jaar op 08-03. 

Wanneer u Rosse metselbijen inzet op de blauwe bessen is het nu ongeveer tijd om de bijen uit de koeling te halen. Ze hebben een kleine twee weken nodig om uit te lopen.

 

 
34