Nieuwsflits 4

Uitlopen Rosse metselbij, Osmia bicornis vertraagd?


Rosse metselbijen zijn in tegenstelling tot de Gehoornde metselbijen warmte minnend. Ze vliegen het meest bij temperaturen boven de 18 graden C en optimaal bij 25 graden of meer. (Bak, Wilde, Bratkowski 2003). In een koud voorjaar kan dat tot beperkte activiteit leiden. De lang aanhoudende koude die tot begin april heeft geduurd zou in principe een gunstige invloed kunnen hebben op de uitloopsnelheid van de bijen uit de cocons. Een lange winter verkort namelijk de uitlooptijd. Wanneer echter de omstandigheden voor de bijen niet gunstig zijn, kan het moment van uitlopen alsnog vertraagd worden.

Het is verschillende telers opgevallen dat er nog bijen in de cocon zitten. Ook op diverse locaties waar wij Rosse metselbijen vermeerderen zitten er nog bijen in hun cocons. Wel zien we verschillen tussen de locaties. Soms zijn vrijwel alle bijen al uitgelopen terwijl er op andere plaatsen nog 20 procent dicht is. Het is ons niet geheel duidelijk hoe deze verschillen verklaard kunnen worden.

We vroegen ons af of het wel aan de temperatuur ligt dat sommige bijen nog niet uitlopen. Het kan tenslotte ook aan de bijen zelf liggen. Ze zouden bijvoorbeeld verzwakt kunnen zijn waardoor ze niet zelf uit hun cocons kunnen komen. We openden twintig cocons per locatie. Dat gaf geen aanleiding om te denken dat de bijen niet goed zouden zijn. De meest eenvoudige manier om te onderzoeken of de bijen wel uitlopen bij een hogere temperatuur, is om er enkele mee te nemen en weg te zetten bij kamertemperatuur. Wij hebben de bijen weggezet bij ongeveer 19 graden. Binnen drie dagen liepen bijna alle bijen uit. Al na een paar uur begonnen de eerste bijen door de cocon te knagen. Opvallend was dat het vooral vrouwtjes betrof. Er liep zelfs nog een Gehoornde metselbij uit.

        

In principe streven we ernaar om metselbijen te leveren met een relatief korte uitloopperiode zodat in het voorjaar het uitlopen van bijen gesynchroniseerd kan worden met de primaire bloei van het te bestuiven gewas. Tegen slechte weersomstandigheden kan men helaas niet veel beginnen. Blijft echter het totale uitlooppercentage van de Rosse metselbijen vier weken nadat u ze in het veld heeft gebracht onder de 95%, of heeft u andere vragen over het uitlopen van de metselbijen, neemt u dan contact met ons op.

 
34