Nieuwsflits 7

Eerste gehoornde metselbijen

Op zes maart hebben we de eerste mannelijke Gehoornde metselbijen bij de bijenhotels gezien. Ze overnachten in de nestgangen en warmen zich op in de zon door in de opening van de nestgang te zonnebaden.

   

Op de foto links (06-03) ziet u een mannetje van de Gehoornde metselbij, Osmia cornuta in een kenmerkende houding. Hij leunt met één pootje over het uiteinde van de nestgang om zo badend in de zon op temperatuur te komen. Opvallend zijn de lange antennes en de witte haren op de kop. Beide typisch voor het mannetje van de soort.

Op 10 maart verschenen de eerste vrouwtjes. (zie foto rechts). Ze beginnen na de paring en het uitzoeken van een goede nestgelegenheid met het verzamelen van stuifmeel. Zodra het fruit gaat bloeien, oefent dat een enorme aantrekkingskracht op de bijen uit. Ze zullen vanaf dan veel van hun stuifmeel op de bloeiende kersen, peren en appels verzamelen als die binnen vliegafstand staan. Onderstaand een foto van een mannetje van de Gehoornde metselbij dat nectar haalt op amandelbloemen. De lange antennes zijn naar achteren gevouwen zodat de kop tussen de meeldraden door geduwd kan worden. (Foto 13-03)

 Cocons in het veld brengen
Voor een succesvolle toepassing van metselbijen is de timing van het uitlopen belangrijk. Bij voorkeur zijn de vrouwtjes allemaal uitgelopen, hebben ze gepaard en zijn ze begonnen met nestelen op het moment van de primaire bloei van uw gewas. Om vervliegen van vrouwtjes tegen te gaan kan het raadzaam zijn begeleidingsvegetatie aan te planten dat de bijen, voor en na de bloei van het gewas, kan voorzien van nectar en stuifmeel. Ook een minder intensief maaibeleid kan helpen om het vervliegen van vrouwtjes te beperken. Laat bijvoorbeeld boterbloemen staan voor Rosse metselbijen.

Wanneer er voldoende begeleidingsvegetatie is aangeplant, kunnen de Gehoornde metselbijen al in het veld gebracht worden. Is er geen of weinig begeleidingsvegetatie dan adviseren wij dit jaar de Gehoornde metselbijen ruim een week voor de aanvang van de bloei in het veld te brengen. (kersen, peren, appels). Wanneer u de bestuiving van voorjaarsfruit met Rosse metselbijen Osmia bicornis doet, brengt u de bijen ruim twee weken voor de aanvang van de bloei in het veld. Het kan zinvol zijn om een bestuiversmix met Gehoornde metselbijen in overweging te nemen.

Speciale aandacht voor blauwe bessen
Na overleg met enkele telers denken we dat de bloei zal beginnen in de eerste week van april. Dat is vroeg voor  de blauwe bessen en ook voor de Rosse metselbijen die nu nog in de koeling worden bewaard en niet profiteren van het warme voorjaarsweer. Omdat de bijen vorig jaar vrij laat volwassen waren is de winterperiode voor deze bijen relatief kort. Het is daarom zaak om de Rosse metselbijen dit jaar vroeger dan normaal in het veld te brengen. Omdat koude de ontwikkeling van de blauwe bessen nog kan remmen, is het tevens aan te raden de cocons gefaseerd in het veld te brengen. Bijvoorbeeld 30% op 15-03, 50% op 22-03 en 20% op 29-03. U kunt de cocons beter iets te vroeg in het veld brengen want bij ongunstige omstandigheden stellen de bijen het moment van uitlopen zelf nog uit.

Wanneer u laat bent met het in het veld brengen van de cocons bestaat de mogelijkheid om de bijen eerst te ‘incuberen’ bij kamertemperatuur. Zet de bijen in een afgesloten maar geventileerd bakje weg bij kamertemperatuur. Zodra de eerste mannetjes uitlopen, brengt u de bijen in het veld. U kunt ook wat langer ‘incuberen’ door de eerste mannetjes naar een koeling over te brengen en de cocons nog enkele dagen langer binnen te laten staan. Op de foto ziet u gekoelde mannetjes van de Gehoornde metselbij die in net naar buiten zijn gebracht.

 
34