Veel gestelde vragen

Wanneer vliegen de metselbijen?
Metselbijen vliegen tussen maart en augustus

Hoeveel verschillende soorten zijn er in Nederland?
Er zijn 20 verschillende soorten

Kunnen metselbijen steken?
De vrouwtjes hebben een angel echter ze gebruiken deze vrijwel nooit tegen mensen.

Hoe lang leven metselbijen?
De rosse en gehoornde metselbijen leven drie a vier weken.

Waarmee metselen metselbijen?
Meestal maken ze gebruik van aarde

Wat maken ze?
Ze 'metselen' de muren van een broedcel.

Wat is een broedcel?
Een broedcel is één van meerdere cellen uit een nest. Hierin legt de bij haar eitje op een klompje stuifmeel. Wanneer het eitje uitkomt gaat het larfje eten van het stuifmeel.

Waar maken metselbijen hun nesten?
In kevergangen in dood hout, met een diameter van rond de 0.8 cm, maar ik zie ze soms ook tegen de onderkant van de deksel van een honingbijenkast. Ze zijn niet kieskeurig. Je kan de nesten bijvoorbeeld ook aantreffen tussen stenen en dakpannen of in bamboe en rietsengels.

Hoe lang duurt het voordat het eitje een volwassen bij (in een cocon) is geworden?
Rond de 100 dagen.

Hoe overwinteren metselbijen?
Als volwassen bij in een cocon in een broedcel.

Wat zijn geschikte nestgelegenheden?
Geschikt zijn langwerpige holle ruimten met een diameter van tussen de 0.6-0.9 cm. Je kan wat gaten boren in een blok hout of kartonnen tubes gebruiken. Ook rietstengels en bamboestengels zijn geschikt.

Waar moet ik op letten als ik een nestgelegenheid wil aanbrengen?
U moet er in ieder geval voor zorgen dat u de nestgelegenheden droog opstelt. Heeft u bijvoorbeeld een bundeltje bamboestengels dan kunt u dat het beste onder een afdakje hangen of er een behuizing voor timmeren waar u het in legt. Verder hebben de bijen hun nestgelegenheid het liefst minimaal een meter boven de grond en is het stabiel zodat de nestgelegenheid niet beweegt. De bijen warmen zich graag op in de zon. Kies daarom een plek die minimaal enkele uren door de ochtendzon beschenen wordt.

Zijn nestgelegenheden te koop?
Ja, in onze winkel zijn diverse nestgelegenheden te koop.

Komen de mestelbijen vanzelf in de nestgelegenheden?
Ja, waarschijnlijk zult u niet lang hoeven te wachten voordat er metselbijen in uw nestgelegenheid te zien zijn. U kunt er ook een paar coconnen bij kopen. Dan heeft u gegarandeerd bijen in uw hotel.

Welke soorten kan ik in mijn nestgelegenheden aantreffen?
U kunt diverse Osmia soorten aantreffen zoals de rosse metselbij (Osmia rufa/bicornis) en de gehoornde metselbij (Osmia cornuta). De rosse metselbij is de meest voorkomende metselbij. Verder kunnen de nestgelegenheden ook worden gebruikt als rustplaats en nestplaats voor andere soorten zoals bijvoorbeeld de grote bladsnijdersbij (Megachile willughbiella). Ook kan je solitaire wespen aantreffen.

Word ik echt niet gestoken?
De kans dat u gestoken wordt is nihil. Zelfs als u een flinke poluatie heeft opgebouwd in uw tuin. De bijen reageren meer als vliegen dan als honingbijen. Wanneer ze gestoord worden vliegen ze weg. Dit komt omdat ze in vergelijking met honingbijen geen groot broednest en waardevolle honing te verdedigen hebben. Daarom vluchten ze liever dan dat ze vechten.

Zijn metselbijen goede bestuivers?
Metselbijen zoals de rosse en de gehoornde mestelbij zijn zeer effectieve bestuivers van fruit en froenten. U kunt op deze site op diverse plaatsen lezen waarom dat zo is.

Vliegen ze op mijn gewas?
Eerdergenoemde mestelbijen zijn polylectisch, net als honingbijen. Dat wil zeggen dat ze stuifmeel halen van veel verschillende planten. U kunt ze gebruiken bij appels, peren, kersen, aardbeien en blauwe bessen, maar ook bij diverse groenteteelten. De Bijen bestuivingstechniek heeft ervaring met het inzetten van Rosse mestelbijen op kersen en blauwe bessen. Hierbij dient vermeld te worden dat de ervaring met de toepassing van metselbijen nog beperkt is vanweg het innovatieve karakter ervan. De gehoornde metselbij is geschikt voor de vroege voorjaarsteelten ( bijvoorbeeld grootfruit) en de rosse metselbij voor de iets latere voorjaarsteelten (blauwe bessen, aardbeien). Door tijdige incubatie kan de rosse metselbij ook op vroege voorjaarteelten worden ingezet.

Kan ik deze metselbijen hier kopen?
Ja, u kunt bij ons uw metselbijen bestellen. Om te bestellen stuurt u een mailtje.

Wat doen ze anders dan honingbijen?
Ze bezoeken meer bloemen per minuut, blijven gemakkelijker binnen het teeltoppervlak, vliegen bij lagere temperaturen en hogere windsnelheden en steken niet.

Waarom is het voordelig om metselbijen te gebruiken?
Het is voordelig om verschillende redenen:

  • U spreidt het risico door met meerdere bestuivende insecten te werken. De bestuiving verbetert doordat het gewas bevlogen wordt door meerdere insecten.
  • U kunt in uw boomgaard een eigen populatie metselbijen opbouwen.
  • Metselbijen zijn niet lastig voor uw personeel.


Moet ik er nestgelegeheden bij aanbrengen?
Ja, wanneer u een eigen populatie wilt aanleggen zult u geschikte nestgelegenheden moeten aanschaffen. Om te bestellen stuurt u een mailtje.

Kan ik de bestuiving van mijn gewas met alleen metselbijen doen?
Ja, dat kan. Echter, een goede bestuiversmix is voor de plant en de opbrengst het best.

Kan ik de bijen zelf opstellen en verzorgen?
Ja, dat kan. Net zoals bij honingbijen is dit mogelijk. Wanneer u over de tijd en de specifieke kennis beschikt kunt u zelf deze bijen houden en telen. Het is echter niet gemakkelijk. U kunt het ook uitbesteden zoals met honingbijen gewoon is. Wij kunnen de bestuiving met metselbijen voor u verzorgen.

Hoeveel kosten de metselbijen?
Op dit moment kosten de rosse metselbijen ongeveer 50 cent per bij.

Hoeveel metselbijen heb ik nodig?
Afhankelijk van uw gewas en als onderdeel van een goede bestuiversmix heeft u 250-500 nestelende vrouwtjes per hectare nodig. Wanneer u alleen met metselbijen wilt werken wordt dit aantal hoger. Tot duizend nestelende vrouwtjes per hectare.

Hoe bewaar ik de metselbijen?
U bewaart de cocons die u ontvangt bij 2-4 graden Celsius zonder vibratie (gevaar van eerder uitlopen)

Hoe pas ik de metselbijen toe?
U brengt de metsebijencocons ongeveer twee weken voor de bloei in het veld. Wanneer u de metselbijen langer gekoeld houdt (bijvoorbeeld voor teelten in juni) lopen ze sneller uit.


 

 
34