Nieuwsbrief 1

Nieuwsbrief 1: Voorbereiding

Naar aanleiding van het bezoeken van de deelnemers aan de teeltgroep en op aangeven van Joop, leek het me een goed idee om de komende maanden drie keer een nieuwsbrief uit te brengen voor de teeltgroep met als doel informatie te delen over de inzet van metselbijen.

De nieuwsbrieven zullen grofweg de volgende inhoud hebben:

 1. Voorbereiding
  Doelstelling en verwachting, cocons, opstellen nestblokken, begeleidings-vegetatie
 2. Bloeitijd planten en bijenvlucht
  Paring, aantal gevestigde vrouwtjes,  lengte van de bloei en lengte van de bijenvlucht, einde van de bijenvlucht
 3. Opslag en oogst
  Vervoer en opslag nestblokken, verplaatsen actief bevlogen nestblokken, timing en uitvoering van de oogst, opslag en koeling van cocons

Opstellen van de nestblokken

Nestblokken kunnen op diverse hoogten worden geplaatst. Het is belangrijk dat de blokken droog en stabiel staan. Over het algemeen wordt aangenomen dat tussen de 80 cm en 1 meter hoogte ideaal is. Wanneer de nestblokken lager geplaatst worden dan is dat ook mogelijk. Henri Moors heeft de kisten op palen gemonteerd die in de grond staan. Jo Berde heeft ervoor gekozen de nestblokken tussen de planten op te stellen, wat lager bij de grond. Zie foto’s.

                         

Bij Johan van Rens staan de blokken in een houten behuizing

                

In de volgende nieuwsbrief volgen meer foto’s van opstellingen

Begeleidingsvegetatie

Om wilde bijen naar je land te lokken of om gekochte metselbijen op je land te houden kan je  geschikte begeleidingsvegetatie aanplanten. Er zijn mogelijkheden om naast de ‘bloeiende bessen’, bomen, struiken, hagen en éénjarig goed aan te planten die hiervoor geschikt zijn en die de bedrijfsvoering niet hinderen. Hieronder enkele voorbeelden:

Bomen/heesters

 • Wilg:  Zilverwilg, amandelwilg, geoorde wilg
 • Één en tweestijlige meidoorn
 • Meelbes
 • Wilde lijsterbes
 • Spaanse aak (haag)
 • Noorse en gewone esdoorn
 • Wilde kardinaalsmuts
 • Rode kornoelje
 • Dwergmispel
 • Appel, peer, kers

Bloemplanten

 • Boterbloem
 • Paardenbloem
 • Phacelia
 • Koolzaad
 • Roos
 • Kamille
 • Witte dovenetel
 • Gele dovenetel
 • Wilde reseda
 • Slangenkruid
 • Herderstasje
 • Pijlkruid
 • Wilde akelei
 
34