Varroa destructor

Honingbijen hebben te maken met een gevaarlijke exotische parasiet. De varroa-mijt. Zonder jaarlijkse behandelingen tegen deze mijt zouden bijenvolken niet lang leven. Tevens zijn het vectoren als het gaat om de overdracht van virussen. Aangetoond is dat volken met een hoog aantal varroa-mijten gevoeliger zijn voor virusinfecties.

De Varroa-mijt behoort tot de spinachtigen en is ongeveer 1.6 mm breed en 1.1 mm lang. Ze heeft een lang breed rugschild met haren. Op het eerste paar poten bevinden zich chemoreceptoren. Het mannetje, dat alleen in gesloten broedcellen voorkomt, is rond met een diameter van ongeveer 0.8 mm. 

De levenscyclus van de mijt begint als een volwassen mijt vlak voor het sluiten van de broedcel de cel in kruipt. Ongeveer 2,5 dagen later legt ze haar eerste eitje. Daarna legt ze ongeveer om de 30 uur een volgend eitje. Uit het eerste eitje komt gewoonlijk een mannetje. Dit mannetje is haploid en ontstaat, net zoals een dar, via parthenogenese. Dat wil zeggen uit een onbevrucht eitje. De eitjes die daarna worden gelegd, ontwikkelen zich doogaans tot vrouwtjes die in de cel door het mannetje bevrucht worden. Via diverse stadia ( protonymphe en deuteronymphe) ontwikkelt het vrouwtje zich in zeven tot acht dagen tot een volwassen mijt. Dit betekent dat bij het verlaten van de cel diverse bevruchte vrouwtjes op de bij aanwezig kunnen zijn. Aangezien darren de langste broedperiode vergen, kan in darrenbroed een maximaal aantal vrouwtjes tot volwassenheid  komen. De mijt heeft dan ook een voorkeur voor darrenbroedcellen.

Dagelijkse mijtval

Aan de mijtval kan afgelezen worden hoe het staat met de mijtpopulatie in een bijenvolk. Door het aantal gevallen mijten te tellen kunt u de infectiegraad bepalen. Voorwaarde is wel dat er een gaasbodem met bodemplank wordt gebruikt. In de zomer mag deze dagelijkse mijtval niet boven de tien uitkomen anders is er een behandeling noodzakelijk met bijvoorbeeld mierenzuur noodzakelijk. In het najaar ligt deze grens bij vijf mijten per dag en in de winter bij één mijt per dag.

Via de onderstaande link komt u bij een uitgebreid behandelplan tegen de varroa mijt. Wanneer u deze volgt kunt u de kans op wintersterfte door Varroa mijten minimaliseren.

Behandelplan tegen de varroa mijt

 
34